Technologia Biodry - sekret działania


TECHNOLOGIA Biodry działa dzięki naturalnemu zjawisku fizycznemu.

Cząsteczki wody podlegają już wpływowi względnie małych napięć elektrycznych.

Podziemne linie energetyczne, ruch prądów wodnych błądzących w ziemi i elektrosmog - zanieczyszczenie spowodowane przez urządzenia elektroniczne, powodują zachwianie równowagi ładunków elektrycznych między ziemią i ścianami, a obecność wilgoci  wzmacnia jeszcze to zjawisko.

Zawilgocenie budynku

wilgoć występująca w budynkach tworząca się przez kondensację lub przenikanie wilgoci z zewnątrz.

Duża część problemów związanych z zawilgoceniem budynków jest związanych z trzema przyczynami: kondensacją, podciąganiem kapilarnym oraz przenikaniem bocznym.

Zawilgocenie kapilarne

jest terminem używanym do określenia ruchu wody od dolnych sekcji ścian przez efekt kapilarny. Obserwowano przypadki dochodzenia zawilgocenia kapilarnego do 5 metrów wysokości obiektu (choć typowe zawilgocenie tego rodzaju nie przekracza 1.5m).

bezinwazyjna izolacja pozioma

Przedstawione źródła napięcia zwiększają przyciąganie cząsteczek wody do wewnątrz ścian. Cząsteczki wody są pchane na znacznie wyższy poziom niż normalnie, w niektórych przypadkach nawet do 2 m.

W przypadku, gdy szumy elektryczne są mocniejsze,  woda jest podciągana o wiele mocniej tak, że  poziom wody w ścianie jest często widoczny gołym okiem. Bywa też widoczny wokół przewodów elektrycznych w ścianie.

Technologia Biodry  dzięki  użyciu prostej fali magnetycznego pola ziemskiego równoważy ładunki cząsteczek wody w ścianie, co eliminuje zakłócenia elektryczne pochłaniane przez ściany. Woda przestaje być podciągana ku górze i powoli opada do gleby.

Średni czas, aby ściany powróciły do naturalnego poziomu wilgotności określa się od 6 do 18 miesięcy. Gdy ilość wilgoci w ścianie jest znaczna, może to potrwać kilka miesięcy dłużej.

Precyzyjne rozpoznanie przeprowadzone przez naszych pracowników technicznych potwierdzi dokładny poziom wilgotności.

Przeprowadza się również analizę chemiczną w celu wykrycia, jakie rodzaje soli są obecne w ścianach i jakie zastosować materiały aby  prawidłowo odnowić ściany.

osuszanie budynków
osuszanie murów

Zakłócenia elektryczne podciągają wilgoć  ku górze ściany aż do punktu, w którym siła grawitacji  wody  jest w stanie przeciwstawić się oddziaływaniu elektrycznemu.

Poniżej tego poziomu, cząsteczki wody, nadal kierują się  w górę powodując w ten sposób boczny ruch wilgoci, która wydostaje się na zewnątrz poprzez parowanie z powierzchni  tynku. Woda, która paruje niesie kryształy soli z gruntu i zostawia je w tynku lub w ścianie.

Dzięki Technologii Biodry, zakłócenia elektryczne w ścianach są anulowane, wzrost przepływu wody ku górze jest zatrzymany i ściany stopniowo wysychają.

Efekt wilgoci kapilarnej nie jest obserwowany we wszystkich materiałach i zależy m.in. od porowatości materiału i różnicy temperatury pomiędzy gruntem a murami. Efekt wilgoci kapilarnej można zaobserwować kładąc porowatą cegłę lub kamień do wody i obserwując do jakiej wysokości woda jest absorbowana przez porowaty materiał (obrazuje to bardzo dobrze ciastko zamoczone w herbacie) Zawilgocenie kapilarne jest identyfikowane przez "linię przypływu" na niskiej części muru. Linie te są powodowane przez rozpuszczalne sole zawarte w ziemi. W czasie parowania wody te "linie przypływu" można łatwo zaobserwować.

Istnieją fizyczne modele zawilgocenia kapilarnego oraz pomiary eksperymentalne. Wyniki pokazują, że wilgoć kapilarna zależy od szerokości murów, sorpcji materiału, własności zaprawy murarskiej, i warunków zewnętrznych takich jak gradient temperatury. 

Diagnostyka zawilgocenia dokonywana jest na podstawie pomiarów i obserwacji. Obserwacje polegają na ocenie linii przypływu na murze (obecności soli). Jedną z najbardziej wiarygodnych metod jest pobranie próbek z muru i ocena wilgotności oraz ilości soli w materiale. Przyczyny wilgoci (wilgoć kapilarna) Źródłem wilgoci kapilarnej na najniższych kondygnacjach budynku jest woda podciągana z gruntu w górę ścian budynku. Mikrokanaliki (kapilary), które występują w materiale budowlanym są “przewodami” umożliwiającymi transport wody zarówno w poziomie, jak i w pionie. Woda wędruje w górę ścian dzięki siłom przyciągania pomiędzy wodą, a ściankami kanalików (jest to zjawisko podobne do tego, jakie można zobaczyć zamaczając kawałek bibułki w wodzie lub obserwując zachowanie wody w szklance, na jej brzegach woda stara się wspinać – powstaje menisk wklęsły).

METODA DIAGNOSTYCZNA BIODRY - TECHNOLOGY SYSTEM:

TECHNOLOGY Biodry jest metodą osuszania ścian absolutnie bezinwazyjną i przyjazną dla środowiska. Jest bardzo skuteczna dzięki przeprowadzaniu wnikliwej analizie. Nasza kadra techniczna wykonuje bardzo dokładne badania przed i w czasie schnięcia, aby dokładnie zmierzyć wilgoć kapilarną:

1   ANALIZA „klimatu” wewnątrz / na zewnątrz, wilgotności względnej oraz temperatury powietrza (aby uzyskać  mieć ogólny obraz obiektu).

2  Weryfikacja poprzez  badanie wstępne na powierzchni ściany. Badana jest przepuszczalność elektryczna z głębokości około 3-4 cm  (pozwala to na pomiar poziomu wilgoci zawartej w tynku, jego wysokość i wstępną ocenę prawdopodobnych problemów, które mogą występować w murach).

3  ANALIZA kontroli wagi próbek, wykonanych zgodnie z normą UNI 11085:2003 z 01/11/2003, pobranych z otworu o średnicy 10 mm i z głębokość 10 - 15 cm, wykonanych na różnych wysokościach w różnych ścianach. Zastosowany sprzęt: waga z wbudowanym piecem do suszenia, co pozwala dokładnie ocenić wilgotność w środku ściany. Wyniki wyrażone są w % wagowych.

4  Pomiar ładunków elektrycznych między wnętrzem ściany i na powierzchni tynku wykonany za pomocą miernika elektronicznego określony w mV (określa ruch i kierunek cząsteczek wody wewnątrz  ściany).

5  Weryfikacja potencjału elektrycznego w ścianie poprzez pomiar z miernika elektronicznego (określa działanie urządzenia).

6  KONTROLA punktu rosy (trzeba zlokalizować, gdzie jest kondensacja wilgoci w budynku, aby określić przyczynę).

7  ANALIZA chemicznych właściwości różnych materiałów, które tworzą ścianę (PH oblicza różnice, które powodują problemy elektrochemiczne tynku).

8  Analiza próbek pobranych z muru przy użyciu odczynników chemicznych  (określa ilość i rodzaj rozpuszczonych soli w ścianie, które mogą powodować problemy w trakcie schnięcia)

biodry

DYSTRYBUCJA
TECHNOLOGII BIODRY
W POLSCE:
BIO INNOVATIVE
TECHNOLOGY Sp. z o.o.

ADRES
Mickiewicza 4
​40-954 Katowice

KONTAKT
Informacja handlowa 
+48 505 605 905
+48 503 864 784

Informacja techniczna 
+48 600 853 161