NIEKTÓRE POMIARY

> Pomiar wilgoci na powierzchni ściany za pomocą hydromierza Gann.

Pomiar wilgoci ze ścian - pobranie próbki z mokrego muru z określonej głębokości.

Pomiar wilgoci ze ścian - na podstawie ciężaru próbki pobranej z muru przed i po odparowaniu wod

Waga do pomiaru masy wilgoci.

Pomiar przepływu fal radiowych.

Pomiar pola elektromagnetycznego.

Pomiar temperatury na powierzchni ściany wewnątrz budynku.

Pomiar potencjału elektrycznego występującego w ścianie.

Montaż urządzenia Biodry.

Urządzenie Biodry.

biodry

DYSTRYBUCJA
TECHNOLOGII BIODRY
W POLSCE:
BIO INNOVATIVE
TECHNOLOGY Sp. z o.o.

ADRES
Mickiewicza 4
​40-954 Katowice

KONTAKT
Informacja handlowa 
+48 505 605 905
+48 503 864 784

Informacja techniczna 
+48 600 853 161