Ekspertyzy wilgotności


Od momentu rozpoczęcia prac, budynek pozostaje pod naszą opieką przez okres od dwóch do trzech lat. To, jak długo zajmujemy się obiektem zależy m.in. od grubości jego murów, stanu, w jakim się znajdują i tego, jak przebiegają postępy w wysuszaniu. Przez ten czas systematycznie wykonujemy ekspertyzy wilgotności, dzięki którym wiemy, czy proces wysuszania przebiega zgodnie z naszymi założeniami.
Standardowo przez okres dwóch lat wykonujemy cztery ekspertyzy wilgotności, ale zdarza się – przede wszystkim w budynkach historycznych o grubych murach – że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań. Proces wysuszania przebiega wtedy wolniej i trzeba przeprowadzić jedną lub dwie kontrole więcej.

 

Analiza i rozpoznanie

Teoretycznie pierwsze badanie jest najważniejsze – od niego bowiem zależą wszystkie nasze dalsze działania. Przeprowadzamy oględziny dachu, orynnowania, murów i fundamentów, sprawdzamy stan wentylacji, stolarki okiennej i drzwiowej, po czym definiujemy zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia dla budynku. Stopień wysoleń, zagrzybień i zapleśnień określamy w oparciu o badania i pomiary, ale także na podstawie oględzin – bierzemy pod uwagę ocenę wizualną i zapachową.

Po oględzinach następuje etap badań laboratoryjnych, dzięki którym dowiadujemy się, jaki jest stopień zawilgocenia muru. Kolejne badania dotyczą pionowego i poziomego przepływu prądu. Po wykonaniu oględzin, które pozwalają nam rozpoznać przyczynę zawilgocenia i jego rodzaj, montujemy urządzenie Biodry. Po zsynchronizowaniu się z otoczeniem, czyli po około 1-2 godzinach, urządzenie zaczyna pracować i rozpoczyna się osuszanie.

Badania kontrolne

Pół roku po zamontowaniu urządzenia ma miejsce pierwsza kontrolna ekspertyza wilgotności. Po takim czasie obiekt jest już w pewnym stopniu osuszony i można ocenić postępy. Kontrola uzupełniona jest najczęściej o badanie termowizyjne. Kolejne badania odbywają się po roku i dwóch latach od zamontowania urządzenia. Powtarzamy działania z pierwszej ekspertyzy wilgotności i wzbogacamy je o badanie chemiczne określające rodzaje soli, które zostały w ścianach podczas parowania.

Na koniec każdej przeprowadzonej ekspertyzy wilgotności sporządzamy pisemną dokumentację, w której przedstawione są wyniki pomiarów, stwierdzone fakty, zalecenia i sugestie odnośnie niezbędnych do wykonania prac. Prezentujemy także sposoby likwidowania wysoleń, pleśni i grzybów oraz przedstawiamy gotowe rozwiązania dotyczące wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie ekspertyzy wilgotności są wzbogacone o faktografię zdjęciową.

biodry

DYSTRYBUCJA
TECHNOLOGII BIODRY
W POLSCE:
BIO INNOVATIVE
TECHNOLOGY Sp. z o.o.

ADRES
Mickiewicza 4
​40-954 Katowice

KONTAKT
Informacja handlowa 
+48 505 605 905
+48 503 864 784

Informacja techniczna 
+48 600 853 161