TECHNOLOGIA BIODRY – BEZINWAZYJNA IZOLACJA POZIOMA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH(ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH ORAZ POSADZEK) ZASTĘPUJĄCA WSZYSTKIE OBECNIE ZNANE I STOSOWANE MECHANICZNE SPOSOBY IZOLACJI POZIOMEJ. JEJ ISTOTĄ SĄ URZĄDZENIA WYSOKIEJ TECHNOLOGII DZIAŁAJĄCE SFERYCZNIE W KAŻDYCH WARUNKACH. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAWIERA NASZA STRONA WWW.BIODRY.PL - ZAKŁADKA: TECHNOLOGIA BIODRY: SEKRET DZIAŁANIA.

METODA W CIĄGU 1-2 GODZIN ZAMYKA CAŁKOWICIE DOSTĘP WODY Z PODSIĄKANIA KAPILARNEGO DO MURÓW I ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH OBIEKTÓW ORAZ POSADZEK I PODŁÓG. 
JEST JEDYNĄ METODĄ DO ZASTOSOWANIA W OBIEKTACH O BARDZO GRUBYCH MURACH(2-6MB).

METODA JEST EKOLOGICZNA, ZIELONA, NEUTRALNA DLA ŚRODOWISKA ŻYWEGO, ENERGOOSZCZĘDNA, DYSKRETNA I W PEŁNI ODWRACALNA.

W RAMACH OFEROWANEJ USŁUGI - OPIEKUJEMY SIĘ OBIEKTEM PRZEZ OKRES 2-3 LAT – WYKONUJEMY OKRESOWE BADANIA LABORATORYJNE POTWIERDZAJĄCE ZASADNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA TEJ METODY, BADAMY POSTĘPY OSUSZANIA OBIEKTU, OPRACOWUJEMY SZCZEGÓŁOWE EKSPERTYZY, JEDNOCZEŚNIE WSKAZUJĄC INWESTOROWI ZALECENIA, ALE I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW BUDOWLANYCH DOT. WILGOCI, JEJ SKUTKÓW I SPOSOBÓW ELIMINOWANIA.

NA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA NASZEJ METODY DAJEMY INWESTOROWI, W IMIENIU SZWAJCARSKIEGO PRODUCENTA, 30 LAT GWARANCJI.

CZAS REALIZACJI ZADANIA OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY WYNOSI 2-3 TYGODNIE(PIERWSZE BADANIE KONTROLNE, WYKONANIE EKSPERTYZY ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ).

PRZEPROWADZANE PRZEZ NAS BADANIA SĄ SPRAWDZALNE W SPOSÓB NIEZALEŻNY.

FIRMA POSIADA WYŁĄCZNOŚĆ NA STOSOWANIE TEJ METODY NA TERENIE POLSKI.