Polska jako kraj charakteryzujący się szczególnym bogactwem miejsc i obiektów zabytkowych oraz miejsc naturalnego piękna, jest jednym z pierwszych sygnatariuszy Konwencji dziedzictwa światowego i jednym z czołowych reprezentantów na Liście Światowego Dziedzictwa.

Figuruje na niej 13 polskich dóbr – m.in. Średniowieczne Miasto Toruń, Stare Miasto w Zamościu, Historyczne Centrum Krakowa, Obozy Zagłady w Auschwitz – Birkenau, Historyczne Centrum Warszawy, Zamek Krzyżacki w Malborku, Hala Stulecia we Wrocławiu, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni.

BIODRY POLSKA w swojej ofercie kładzie szczególny nacisk na ratowanie i ochronę wspólnego dziedzictwa narodowego. Dysponujemy technologią XXI wieku, która w sposób b e z i n w a z y j n y pozwala zabezpieczać obiekty przed podsiąkaniem wody, niszczeniem fundamentów i murów od środka, wysoleniami i zagrzybieniem.

Unikatowe skarby kultury i dziedzictwa wymagają innowacyjnego sposobu ich ratowania i ochrony. Ale, czy jesteśmy na tyle światli, by wykorzystać myśl ludzką i zastosować w działaniu jej zdobycze, czy raczej wolimy przykryć swoją niewiedzę, a w zasadzie
stłumić chęć poznania czegoś nowego, zasłonić się urzędniczymi przepisami i mentalnością „ważności biurka, za którym siedzimy”.